Tempahan

Sebarang tempahan mestilah dapatkan sebutharga terlebih dahulu, ini berikutan kadar harga barangan dalam pasaran yang tidak menentu

Setiap tempahan yang sudah disahkan, bayaran 50% wang pendahuluan dikenakan

Tempahan akan dihantar setelah baki bayaran dijelaskan

Wang pendahuluan tidak akan dipulangkan sekiranya pembatalan di buat selepas 2 hari tempahan di terima.

Setelah bayaran dibuat, sila sms @ email maklumat seperti berikut :-
Nama 
Tarikh
Jumlah Bayaran & Masa

Untuk tempahan dalam kuantiti yang kecil, tempahan mestilah dibuat 1 minggu lebih awal dari tarikh majlis

Sekiranya tempahan dalam kuantiti yang banyak 1 bulan awal diperlukan